Program za mlade


CPZV je partner sa velikim brojem novosadskih  osnovnih  i srednjih škola, sarađuje sa stručnjacima/kinjama zaposlenim u obrazovanju, a prijatelj i mentor je još većem broju mladih. U saradnji sa volonterima, vršnjačkim edukatorima i stručnim saradnicima, realizovali smo projekte u oblasti unapređenja kvaliteta komunikacije, očuvanja mentalnog zdravlja, sticanja životnih veština, povećanja radne etike, promocije volontiranja među mladima...

Aktivno učestvujemo u kreiranju politika za mlade, kako na lokalnom, tako i na pokrajinskom nivou.

CPZV ima svoje obučene vršnjačke edukatore.

Sponzori i donatori

Pojedinici i preduzeća bez kojih ovo ne bi bilo moguće

Više


MODS
Open Society Foundations
PGF Tim Vojvodine
Grad Novi Sad
Građanska inicijativa
Centar za rani razvoj
Kontakt organiyacije civilnog drustva
Meri
Play Centar Novi Sad
The Global Fund for Children
RARE